Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Ostatnie spotkanie w tym roku akademickim koła naukowego meteorologiczno-oceanograficzne METOC odbyło się 12 maja 2015 roku i połączone było z wykładem na temat „Jak wykorzystać meteorologię lotniczą na morzu?”. Na to i wiele innych pytań przedstawionych poniżej udzielona została odpowiedź podczas spotkania. Czy jest możliwe wykorzystanie elementów meteorologii lotniczej w zabezpieczeniu działań na morzu? Co powinien wiedzieć nawigator morski aby wykorzystać wybrane elementy meteorologii lotniczej w nawigacji jednostki pływającej? Zajęcia teoretyczne poprzedzają planowaną podróż studyjną do lotniskowej stacji meteorologicznej na lotnisku Rębiechowo. Wykład przeprowadził kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław DYRCZ.

W wykładzie „Jak wykorzystać meteorologię lotniczą na morzu?” przedstawiono następujące zagadnienia:
• Produkty meteorologii lotniczej,
• Lotnicze informacje meteorologiczne (prognozy obszarowe GAMET, mapy istotnych zjawisk pogody SIGWX, depesze TAF, depesze SIGMET i inne);
• Porównanie map meteorologicznych lotniczych i morskich.
METEOROLOGIA – nauka o atmosferze, jej budowie, właściwościach i zachodzących w niej procesach fizycznych.
Meteorologia lotnicza – zajmuje się badaniem wpływu warunków meteorologicznych na działalność lotnictwa oraz metodami meteorologicznej obsługi lotnictwa oraz jego ochrony przed wpływem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.
Meteorologia morska – zajmuje się badaniem właściwości, procesów i zjawisk fizycznych atmosfery nad morzami i oceanami oraz praw rządzących współoddziaływaniem atmosfery i morza.

Celem lotniczej służby meteorologicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, który to cel jest osiągany poprzez systematyczne dostarczanie użytkownikom ruchu lotniczego, załogom samolotów, organom służb poszukiwania i ratownictwa (SAR), lotniskom oraz innym zainteresowanym działalnością lotniczą informacji meteorologicznych niezbędnych do realizacji tych zadań. Elementy meteorologiczne ulegają czasowym i przestrzennym zmianą, a ich pomierzone zmieniające się wartości muszą trafić do użytkowników i być jednoznacznie interpretowane.
Mapy istotnych zjawisk pogody dla poziomu średniego i wysokiego przedstawiają przede wszystkim informacje dotyczące:
• Cyklonów tropikalnych,
• Linii silnych szkwałów,
• Umiarkowanych i silnych turbulencji,
• Umiarkowanego i silnego oblodzenia,
• Rozległych burz piaskowych (pyłowych),
• Chmur Cumulonimbus,
• Przyziemnego położenia dobrze wyrażonych stref zbieżności,
• Przyziemnego położenia układów frontowych,
• Prądów strumieniowych,
• Erupcji wulkanów i innych zjawisk.

Porównanie map meteorologicznych lotniczych i morskich nie należy do łatwego zadania, nie jest pospolicie używane, jednakże jest możliwe. Uzyskana informacja uzupełnia wiedzę meteorologiczną, a jej wykorzystanie uzależnione jest od doświadczenia nawigatora morskiego.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl