Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

WYKŁAD I DYSKUSJA W KOLE NAUKOWYM METEOROLOGICZNO-OCEANOGRAFICZNYM METOC NT.
„ZMIANY KLIMATU A NAWIGACJA NA WODACH ARKTYCZNYCH”


W ramach działalności koła naukowego meteorologiczno-oceanograficznego METOC przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2015 roku wykład i dyskusja na temat „Zmiany klimatu a nawigacja na wodach arktycznych”. Obszar Arktyki jest wyjątkowo czuły na zmianę klimatu, a zachodzące w nim procesy często przyjmowane są jako działania „systemu wczesnego ostrzegania dla klimatu Ziemi”. W wyniku podniesienia temperatury powietrza zmienia się zasięg pokrywy lodowej umożliwiając prowadzenie żeglugi na obszarach arktycznych w znacznie dłuższym niż dotychczas przedziale czasu. Wykład i dyskusję poprowadził kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław DYRCZ.

W wykładzie „Zmiany klimaty a nawigacja na wodach arktycznych” poruszone zostały następujące zagadnienia:
• Arktyka – region geograficzny;
• Zmiany klimaty w Arktyce;
• Arktyczne drogi żeglugowe;
• Zagrożenia i nowe wyzwania arktyczne;
• Nawigacja na wodach arktycznych;
• Militarne zainteresowanie akwenem.

Zmiana klimatu jest wynikiem ilości dochodzącego do powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego, oddziaływaniem innych czynników naturalnych oraz gospodarki człowieka. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu” przyjęto używać w kontekście globalnego ocieplenia oraz wzrostu temperatury na powierzchni naszej planety. Przyjmuje się, iż temperatura na powierzchni Ziemi w ciągu 100 lat wzrosła o ok. 0.8°C. Znacznie wyraźniejsze ocieplenie, sięgające 2-3°C jest obserwowane nad lądami, szczególnie we wnętrzu dużych obszarów kontynentalnych, a także w Arktyce. W Arktyce rozpoczął się proces zmian, który oddziałuje nie tylko na środowisko naturalne, ale i również na działalność człowieka. Przez wiele lat Arktyka pozostawała w cieniu aktywności gospodarczej poprzez panujące ciężkie warunki klimatyczne, teraz w wyniku zmniejszania się pokrywy lodowej wystąpiło zainteresowanie żeglugą i wydobyciem bogactw naturalnych.

Obserwowane zjawisko systematycznie zmniejszającej się wielkości pokrywy lodowej na Morzu Arktycznym otwiera nowe perspektywy intensywniejszego wykorzystania żeglugowego tego akwenu. Otwierają się nowe możliwości skrócenia czasu przejścia z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny i w przeciwnym kierunku. Daje to możliwości skrócenia czasu przejścia, a co za tym idzie bardziej efektywnej pod względem ekonomicznym żeglugi. Mniejsza pokrywa lodowa w okresie letnim, to również zwiększony dostęp do bogactw naturalnych dna morskiego obszaru Arktyki. W ubiegłym wieku ruch statków na akwenie Morza Arktycznego był minimalny, ograniczony do działalności jednostek badawczych, turystycznych i zaopatrzeniowych. Ostatnie lata wskazują na znaczy wzrost aktywności w rejonie. Akwen cieszył się ciągle dużym zainteresowaniem flot wojennych, szczególnie z ich składów atomowych okrętów podwodnych. Coraz częściej na Morzu Arktycznym stają się widoczne także okręty nawodne.
Przy tak postępującej zmianie klimatu, charakteryzującej się ociepleniem, a co za tym idzie zmniejszaniem się pokrywy lodowej na akwenie Morza Arktycznego można domniemać, iż w bliskiej przyszłości możliwe będzie przejście bez lodołamaczy przez biegun północny. Czy rzeczywiście będzie to miało miejsce?
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl